logo

Rozpoczyna się twoja przygoda w świecie mężczyzn

Jeśli się jeszcze tego sama nie domyśliłaś, to wiedz, że ci obcy wylądowali i żyją wśród nas a nazywa się ich „mężczyznami”. Gdy uprzytomnisz sobie ogromne różnice biologiczne, psychologiczne i socjologiczne między nami a mężczyznami, to dojdziesz do wniosku, że oni mogliby być przybyszami z obcej planety. Zastanów się przez chwilę nad szansami na dobre współżycie z kimś, kto wywodzi się z zupełnie innego środowiska, wyrastał w kręgu całkowicie innych wartości i kogo uczono myśleć, zachowywać się i komunikować w sposób zupełnie odmienny niż ty. To niemal niemożliwe, prawda? A jednak codziennie próbujemy nie brać pod uwagę tego braku szans, utrzymując zwit ki z mężczyznami. Zakrawa na cud, że w ogóle jakoś soke radzimy! Różnice między mężczyznami a kobietami istniały od wieków, o czym będzie mowa w dalszej części tego rozdziału. Przez tysiąclecia kobiety akceptowały te różnice, przystosowywały się i brały na siebie role, których od nich oczekiwano. Jednakże gdzieś w początkach XX wieku doszło do rewolucji, rewolucji w sposobie, w jaki kobiety postrzegały same siebie i w jaki się domagały postrzegania przez mężczyzn. Po raz pierwszy kobiety zażądały równości we wszystkich dziedzinach i z biegiem czasu wyzwalały się ze stereotypowych ról, które ich matki, babki i prababki ulegle akceptowały. Późniejsze wprowadzenie skutecznych metod kontroli urodzin i napływ kobiet do szeregów pracowniczych wyzwolił je z prokreacyjnej i ekonomicznej zależności od mężczyzn.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: