logo

Pilotażowe badania psychologiczne

Badania pilotażowe to ważny element rozwoju metodologii psychologicznej. Polegają one bowiem na zebraniu grupy testowej i na pobieżnym zbadaniu jej przy użyciu założonych uprzednio metod, aby zweryfikować, czy metody te są dobre, czy działają, czy posiadają jakieś znaczące wady i tak dalej. Dzięki temu psycholog może zobaczyć, czy zadawane przez niego pytania są zrozumiałe, czy komunikaty w konkretnych zadaniach nie budzą wątpliwości i ogólnie – czy obrana przez niego metodologia może zapewnić założony cel (a tym samym nie musi to być wyłącznie diagnoza psychologiczna).

Pilotażowe badania psychologiczne są wykonywane przez większość specjalistów. W końcu chodzi o to, aby metoda była adekwatna do schorzenia pacjenta, aby nie wybierać zadań zbyt trudnych (lub zbyt łatwych, dających wówczas najwyższą ilość punktów każdemu w grupie badanych). Przeprowadzanie takich pilotaży jest też istotne, aby zrozumieć, że nie powinniśmy korzystać z badań internetowych – tam bowiem nie ma mowy o udoskonalaniu metody adekwatnie do pacjenta.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: