logo

Dlaczego mężczyźni dominują nad kobietami

Czy kiedykolwiek podejrzewałaś, że mężczyzna, który cię źle traktował i poniżał, w duszy ci zazdrościł, a nawet czuł się przez ciebie zagrożony? Wiele teorii sugeruje, że mężczyzn popchnęła do dominacji nad nami głęboka zazdrość i lęk przed twórczą siłą kobiet. Ciała kobiet przechodzą tajemnicze przemiany, których mężczyźni nie potrafią zrozumieć; wydaje się, że kobiety obdarzone są pewnymi intuicyjnymi twórczymi zdolnościami, których mężczyźni nie mają; nade wszystko zaś kobiety mogą począć i urodzić, a to jest na pewno czyn najbardziej magiczny. Wszystko to razem może być powodem odczuwania przez mężczyzn konieczności dominacji nad kobietami. Według najnowszej teorii, dominacja mężczyzn wyrasta z potrzeby uniknięcia identyfikacji z żeńskością i ze skłonności każdego mężczyzny do oderwania się od matki. Mały chłopiec identyfikuje się z matką, z żeńskością, ponieważ matka jest dla niego podstawowym wzorem i z nią czuje się związany tak długo, dopóki nie uczyni jakiegoś kroku, który go od niej odseparuje. Wszyscy widzieliśmy takie zachowanie u chłopców zbliżających się do okresu dojrzę^ wania nie chcą.być całowani przez matki, nie chcą, by ich dotykały; niektórzy, pragnąc podkęęślić swą odrębność i męską odmienność, twierdzą nawet, że swoich matek nienawidzą. Nancy Chodorow, autorka książki The Reproduction of Mothering, wyjaśnia: Chłopiec wewnętrznie usiłuje odrzucić malkę i zaprzeczyć przywiązaniu do niej i silnej zależności od niej, które nadal odczuwa… Czyni to, tłumiąc wszystko, co uważa w sobie z kobiece, oraz i to jest ważne oczerniając wszystko, co uważa za żeńskie w świecie zewnętrznym.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: