logo

CZYM RÓŻNI SIĘ MÓZG MĘŻCZYZNY OD MÓZGU KOBIETY

A oto druga przyczyna, dla której mężczyźni wydają się przykładać mniejszą wagę do miłości i związku aniżeli kobiety: MÓZGOWI MĘŻCZYZNY ZNACZNIE TRUDNIEJ JEST SIĘ PRZESTAWIĆ Z MYŚLENIA NA ODCZUWANIE. Zapewne przypuszczałaś, że mózg mężczyzny różni się od twojego i miałaś słuszność! Mózg męski jest wyspecjalizowany, to znaczy prawa półkula zawiaduje czynnościami wizualno-przestrzennymi (takimi, jak funkcje ruchowe, koordynacja ręki i oka), podczas gdy półkula lewa sferami werbalną i poznawczą (wyrażanie uczuć, rozumienie pojęć abstrakcyjnych). Badania wykazały, że u chłopców półkula prawa rozwija się lepiej aniżeli lewa. Wskutek tego trudniej im się wysłowić niż dziewczynkom, większość dorosłych mężczyzn również czuje się na tym polu mniej pewnie od kobiet. Mózg kobiety funkcjonuje bardziej „całościowo”. Innymi słowy, obie półkule pracują wspólnie nad rozwiązywaniem problemów. Dr Jane Barr Stump w swojej książce What’s the Difference opisuje to zjawisko następująco: Panuje pogląd, że właśnie z tej przyczyny kobiety potrafią szybciej niż mężczyźni podejmować decyzje i są bardziej spostrzegawcze. Co więcej, jeżeli na skutek wylewu jedna półkula mózgu kobiecego ulega uszkodzeniu, druga może przejąć jej funkcje (…) Sprawa ma się zgoła inaczej u mężczyzn. Jeżeli mężczyzna dozna wylewu, który uszkodzi lewą półkulę, może utracić zdolność mowy, ponieważ prawa półkula rozwiązuje jedynie problemy przestrzenne.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: