logo

Badania psychologiczne metodą eksperymentu terenowego

W badaniach psychologicznych stosuje się różne rodzaje eksperymentów. Jedną z nich jest tzw. eksperyment terenowy, który polega nie na sztucznym odtwarzaniu warunków danej sytuacji (jak w przypadku eksperymentu laboratoryjnego), ale na umieszczeniu pacjenta w jego naturalnym środowisku. To, co jest wytwarzane w sposób mechaniczny (bo przecież na tym polega każdy eksperyment), to warunki w tymże środowisku.

Badania psychologiczne metodą eksperymentu terenowego mają ważną zaletę – dzięki temu, że są maksymalnie zbliżone do codzienności pacjenta, dają efekt bliski stuprocentowej obiektywności. Trzeba jednak uważać, ponieważ – właśnie z racji na naturalność środowiska eksperymentu – istnieje duża trudność w stymulowaniu konkretnych warunków. Innymi słowy: pacjent zawsze może spotkać się z jakimś impulsem, którego psycholog nie przewidział. Ten impuls może zaś mocno obciążyć wyniki. W związku z powyższym badania eksperymentalne powinny być w psychologii jedynie uzupełnieniem, a nie metodą główną.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: